Startbild slider

För bättre sprit och bättre spritkultur i Sverige

Syfte…

Syftet med akademien kan formuleras i fem punkter:

  1. Spritakademien arbetar för bättre sprit och bättre spritkultur i Sverige.
  2. Spritakademien arbetar för bredare och djupare kunskap om sprit.
  3. Spritakademien belönar den som gör spritkulturen gott.
  4. Spritakademien värnar det sprithistoriska arvet.
  5. Spritakademien spelar en aktiv roll i spritens nu- och framtid. Det innebär en hel rad aktiviteter och åtaganden, såsom att dela ut stipendier och priser, agera remissinstans, vara smakpanel, bollplank, kunskapsivrare, rådgivare, kulturvärnare, föredragsarrangör, utställningsinspiratör etc etc.

Opinionsbildning…

Ett av Spritakademiens syfte är att värna den svenska spritkulturen.
Vi gör det på alla vis vi förmår, då och då kommer vi exempelvis att debattera i media.
Här ett exempel på det.

NYHETER

Guldnubbe & årets Spritkrog 2020

Guldnubbe & årets Spritkrog 2020

Spritakademiens utmärkelse ”Guldnubben” tilldelas år 2020 Spirit of Hven - en cocktail av lika delar...

De ”fjoderton”

Guldnubben

Opinionsbildning